נמלים

הנמלים בעלי גלגול מלא..נמלים הם חרקים מוצלחים חיים בצורה חברתית דואגות אחת לשניה מגנות אחת על השניה ומתקשרות אחת עם השניה בעזרת פרומון ההתקשרות אשר כל אחת מפרישה כדי לשוחח כדי להזהיר להתרבות...הנמלים שיכות לסדרת הדבוראים

מתקיימות לרוב בסמוך למקומות המזון שלהם ..בונים קנים בתוך עצים או ברקע לכל קן יש מלכה וכל קן צורת התקשרות שונה ...התקשרות נעשת דרך המחושים גם חוש הטעם והמישוש עובר דרך המחושים

זכר חי רק שעות לאחר ההזדוגות

הפתרון להמנעות המצאות נמלים בקרבתכם רק על ידי  שמירה על הנקיון ....לא להשאיר פרורי מזון או סוכר ברצפה- לסכום שמרו על הנקיון